Nasze akcje i szkolenia

Akcje planowane na rok 2020   „Schowaj węża” akcja ma na celu uświadomienie, że niekontrolowane wystawianie gadów w przestrzeni publicznej jest szkodliwe dla zwierząt, a także niesie za sobą niebezpieczeństwo dla osób postronnych. – akcja realizowana będzie na poziomie kontaktu bezpośredniego w miejscach gdzie dochodzi do takiego procederu poprzez wręczanie materiałów informacyjnych i rozmowach z …

Nasze akcje i szkolenia Read More »

Statut

STATUT FUNDACJI   Postanowienia ogólne Fundacja pod nazwą „Help4Herps” (zwana dalej „Fundacją”) ustanowiona zostaje przez Przemysława Łuczak (zwanym dalej Fundatorem”) aktem notarialnym sporządzonym w dniu 18.06.2019 przez Notariusza Martę Wierucką w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku przy ul. Sosnowskiego 1C/1A. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.     Majątek i dochody Fundacji Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski …

Statut Read More »

O nas

Prezes fundacji lek. wet. Przemysław Łuczak, specjalista chorób zwierząt nieudomowionych, specjalista chorób zwierząt futerkowych Jest absolwentem Wydziału Medycyny weterynaryjnej w Olsztynie. Od ponad trzech lat czynnie zajmuje się leczeniem zwierząt towarzyszących, a szczególnym obiektem jego zainteresowań zostały zwierzęta określane mianem „egzotycznych”. Jego praktyka obejmuje zarówno gady i płazy jak i gryzonie i zajęczaki, jeśli jednak problem dotyczyć będzie …

O nas Read More »